A Kay | Millionaire Song Lyrics

A Kay | Millionaire - A Kay Lyrics


Singer A Kay
Music Western Penduz
Song Writer Jerry
पश्चिमी पेंडुज !!हो लइडु मस्करे चन चन थोदी डोर ने

बोलके ता दासो की मंगदे हजूर नेबीना गैलन मथे कहतो पलिया तेयोडियन

हस के दीखे दे चन्न नु व लदा पोडियंपायल सोना लेयदा गोरी

या लाम्बो मेन लेयाडा

तेनु काले रंग दीबोलके ता दास नी तू की मंगड़ी

करोड़पति यार तेरा कहे सांगड़ीनी बिलो काथे सांगडी

हो बोलके ता दास नी तू की मंगडी, की मंगडीकरोड़पति यार तेरा कहे सांगड़ी

नी बिलो काथे सांगडीहो बोलके ता दास नी तू की मंगडी, की मंगडी

करोड़पति यार तेरा कहे सांगड़ी

नी बिलो काथे सांगडीहो नेक उते नाकलेस सों दीया बंगले आन

उनगलन च दियोमंद दी मुंदरी करवा देवानहुकम ते कर सोहने रंगीये नी सोहने रंगिये

नी तनु सोन च माधय दीयाखिच जनना उथ पूवर गफ पयार दे

तू दुइ होइ सलि गोरी की नी लँगड़ीबोल के ता दास नी की मंगड़ी की मंगडी

मिलनारे यार तेरा कह ते संघड़ीबिलो कह ते संघी

बोल के ता दास नी की मंगड़ी की मंगडीमिलनारे यार तेरा कह ते संघड़ी

बिलो कह ते संघी

Post a comment

0 Comments